ต่างด้าวสนลงทุนไทยต่อเนื่อง

ต่างด้าวสนลงทุนไทยต่อเนื่อง

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (เมื่อช่วงต้นปี 23 ม.ค.2562) ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 17 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 190 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 271 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้จัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น

ต่างด้าวสนลงทุนไทยต่อเนื่อง

ในแต่ละปีที่ผ่านมา ธุรกิจคนต่างด้าวขออนุญาตเข้ามาทำธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง มีอัตราเพิ่มขึ้นและลดลงที่สอดคล้องกับความน่าสนใจการลงทุนของไทยในช่วงเวลานั้นๆ โดยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การลงทุนจากธุรกิจต่างด้าวยังเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่อง จากสถิติทุนจดทะเบียนนิติบุคคลรวมในอีอีซี อยู่ที่ 1.8 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย มูลค่า 6.95 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 37.76%