กสอ.ดึงเอกชนผลิตเอสไอ ดันปีนี้บุคลากรเพิ่ม

กสอ.ดึงเอกชนผลิตเอสไอ ดันปีนี้บุคลากรเพิ่ม

เอ็มโอยูเอกชนร่วมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาบุคลากรออกแบบระบบหุ่นยนต์ ป้อนอุตฯเป้าหมาย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนบุคลากรออกแบบระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (เอสไอ) ให้ได้ 1.4 พันราย ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการใช้หุ่นยนต์ในอนาคตนั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาเอสไอ และมีการเตรียมความพร้อม ให้กับบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มทักษะและการสร้างความตระหนักในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไปแล้วกว่า 350 ราย โดยปีนี้กสอ.ตั้งเป้าเพิ่มเอสไอ 100 รายจากปีที่ผ่านมาผลิตเอสไอได้ 50 ราย และได้ร่วมกับภาคเอกชนผลิตเอสไอเพิ่ม มั่นใจว่าภายในปี 2565 จะมีเอสไอ ได้ตามเป้าหมาย

โดย กสอ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ในการพัฒนาโครงการสาธิตระบบการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านลีนออโตเมชั่นให้เป็นที่เข้าใจแก่บุคลากรภายในสถานประกอบการ และมีการพัฒนาบุคลากรออกแบบระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (เอสไอ) ให้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการอย่างสูงสุด

“เอ็มโอยูครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือและเพื่อสานต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านลีนออโตเมชั่นบรรลุวัตถุประสงค์การได้เรียนรู้จริงและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้านทักษะ รองรับแผนในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ”

ทั้งหมดนี้จะกระตุ้นให้ทุกๆ ภาคส่วน เห็นความสำคัญและเข้าใจว่า ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มีส่วนเข้ามาเสริมศักยภาพและสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม และเมื่อมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นกลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด