ความก้าวหน้าอุตฯหุ่นยนต์

ความก้าวหน้าอุตฯหุ่นยนต์

สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ระบุว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุนทำให้ธุรกิจเอสไอเติบโต 20% ในปี 2561 

และคาดว่าปี 2562 จะขยายตัวได้ต่ำกว่า 20% ส่วนการใช้หุ่นยนต์ภาคอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาก็ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 20% มีจำนวนกว่า 3 พันตัว แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่โต 25% 

ส่วนในปี 2562 คาดว่าจะโตได้มากกว่า 20% โดยส่วนใหญ่จะขยายตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ส่วนอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีมีการใช้หุ่นยนต์ขยายตัวประมาณ 10%

ความก้าวหน้าอุตฯหุ่นยนต์

ส่วนการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมภายในประเทศนั้น จะต้องใช้เวลาในการเพิ่มความต้องการหุ่นยนต์ภายในประเทศให้คุ้มค่าในการตั้งโรงงานผลิต ที่จะต้องมีจำนวนการผลิตไม่ต่ำกว่า 300 ตัวต่อเดือน โดยในปัจจุบันไทยมีความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมกว่า 3 พันตัวต่อปี หรือประมาณ 300 ตัวต่อเดือน ซึ่งในจำนวนนี้มาจากผู้ผลิตหุ่นยนต์หลายสิบบริษัท 

ทั้งนี้ ไม่มีรายใดที่มียอดขายได้คุ้มค่าต่อการลงทุนตั้งโรงงาน คาด 5 ปีความต้องการใช้พุ่ง สำหรับมาตรการส่งเสริมผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติผู้ประกอบการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะสามารถนำเข้าชิ้นส่วนในภาษี 0%