ศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งอาเซียน

ศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งอาเซียน

โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center- ATTRIC) ณ บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบแห่งแรกในอาเซียน กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 งบประมาณ 3,700 ล้านบาท

โดยต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการยานยนต์ไทยว่ามีศูนย์ที่จะทดสอบมาตรฐานทั้งรถยนต์และยางรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์และการผลิตยางล้อรถยนต์ในประเทศ รวมทั้งเป็นโครงการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ทำให้ผู้ประกอบการค่ายรถขนาดใหญ่จากต่างประเทศมีความมั่นใจในการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น

ศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งอาเซียน

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับการรับรองจาก Applus+IDIADA ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล และระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี บนพื้นที่ 1,234.98 ไร่ เพื่อให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วน ยานยนต์ และยางล้อตามมาตรฐานสากล