ดินแดนแห่งความสุขของโลกปี 2562

ดินแดนแห่งความสุขของโลกปี 2562

นิยามคำว่า "ความสุข" ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และมนุษย์ยังคงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อไขว่คว้าแสวงหาความสุขตามนิยามของตนเอง

ล่าสุด เครือข่ายแก้ปัญหาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้จัดทำเวิลด์ แฮปปี้เนส รีพอร์ตประจำปี 2562 ออกเผยแพร่พร้อมทั้งจัดดัชนีประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดและน้อยที่สุด อย่างละ 10 ประเทศออกมา

การจัดทำดัชนีนี้ ใช้ตัวชี้วัด 6 ด้านหลักๆ คือ การกินดี-อยู่ดีของประชากร รายได้การมีเสรีภาพ ความเชื่อใจ อายุขัยเฉลี่ยของประชากรสุขภาพดี การสนับสนุนทางด้านสังคมและความเอื้ออาทรเพื่อนมนุษย์ ซึ่ง 10 ประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุด

ดินแดนแห่งความสุขของโลกปี 2562

ในโลกในปีนี้คือ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย
ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 52 จากประเทศที่ถูกสำรวจ 156 ประเทศ มีคะแนนอยู่ที่ 6.008 ส่วนประเทศที่ประชากรมีความสุขน้อยที่สุดส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีภาวะสงครามการเมืองยืดเยื้อ อย่าง ซูดานใต้ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อัฟกานิสถาน แทนซาเนีย รวันดา เยเมน มาลาวี ซีเรีย บอสวานา และเฮติ