อีอีซีหนุนเศรษฐกิจภูมิภาคโต

อีอีซีหนุนเศรษฐกิจภูมิภาคโต

หอการค้าไทยได้เปิดเผยผลสำรวจความเห็นจากประธานและกรรมการหอการค้าทั่วประเทศ จำนวน 377 ตัวอย่าง เพื่อสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่

หรือที่เรียกว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าซึ่งผลสำรวจเดือนก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมความเชื่อมั่นอยู่ที่ 48.5 แม้จะปรับตัวดีขึ้นจากเดือนม.ค.ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.0 แต่ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติที่ควรอยู่ที่ 50 ขึ้นไป

หากพิจารณารายภูมิภาคจะพบว่า ภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีอยู่ในระดับที่สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 คือ ดัชนีเศรษฐกิจของจังหวัดก.พ.เท่ากับ 53.9 เพิ่มขึ้น 0.8 รองจากภาคกลาง ที่ดัชนีฯอยู่ที่ 50.5 สูงขึ้น 0.9

อีอีซีหนุนเศรษฐกิจภูมิภาคโต

ปัจจัยบวกที่ทำให้เศรษฐกิจภาคตะวันออกดีขึ้นได้แก่ การเลือกตั้งซึ่งเป็นปัจจัยเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ส่งออกออกสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตซึ่งเป็นปัจจัยที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ เพียงแห่งเดียวในประเทศ การท่องเที่ยวและการขยายตัวของธุรกิจภาคบริการในพื้นที่จากการท่องเที่ยว

ส่วนปัจจัยลบที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ปัญหาขาดแรงงานที่ตรงกับความต้องการธุรกิจ การชะลอการลงทุนภาคเอกชน