สตาร์ทอัพดัน 'โค-เวิร์คกิ้ง ออฟฟิศ' รุ่ง

สตาร์ทอัพดัน 'โค-เวิร์คกิ้ง ออฟฟิศ' รุ่ง

เมื่อคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญขององค์กรต่างๆ จึงทำให้รูปแบบของการทำงานปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เห็นได้จากการที่ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ทำงานร่วม หรือ Co-working Office เริ่มเป็นที่นิยม และขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก

สำหรับในไทยนั้น ธุรกิจให้เช่า Coworking Office เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง ซึ่งเมื่อผนวกกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัท สตาร์ทอัพ ในปัจจุบันที่มีมากกว่า 10,000 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท

ยิ่งส่งผลให้ธุรกิจให้เช่า Co-working Office ยิ่งเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี่ ระบุว่า ธุรกิจให้เช่า Co-working Office กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก พบว่าในปี 2561 มีการเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึง 51% บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 2.6% ของพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานแบบดั้งเดิม

สตาร์ทอัพดัน 'โค-เวิร์คกิ้ง ออฟฟิศ' รุ่ง

คาดว่าในปี 2562 จะมีผู้ประกอบการหลายรายที่พร้อมขยายพื้นที่ให้บริการอีกกว่า 30,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 40% โดยปัจจุบัน มีบริษัทที่ลงนามสัญญาการเช่าพื้นที่แห่งใหม่แล้วอย่างน้อย 3 ราย บนขนาดพื้นที่ประมาณ 4,000-8,000 ตารางเมตร