การก่อหนี้เพื่อเพิ่มทรัพย์สิน

การก่อหนี้เพื่อเพิ่มทรัพย์สิน

ชัยวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ CFP® นักวางแผนการเงิน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่กลัวการเป็นหนี้ แต่อยากมีทรัพย์สิน คุณก็เป็นอีกคนที่คิดแบบนี้ ใช่หรือไม่? ก่อนจะตอบคำถามแรก และเชื่อเหมือนคนส่วนใหญ่ ขอแนะนำให้ท่านได้อ่านบทความนี้ต่อไปจนจบก่อน

  1. เราควรทำความรู้จักกับ ทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สำหรับการกู้หนี้ยืมสินแต่ละครั้ง

                                ทรัพย์สิน คือ สิ่งที่ทำให้ รายรับ เพิ่มขึ้น และคุณมีเงินในกระเป๋า เพิ่มขึ้น

                                หนี้สิน     คือ สิ่งที่ทำให้ รายจ่าย เพิ่มขึ้น และคุณมีเงินในกระเป๋า ลดลง

  1. เราควรใช้สูตรง่ายๆ เพื่อให้รู้ว่าการกู้แต่ละครั้ง เพิ่มทรัพย์สิน หรือ เพิ่มหนี้สิน

                                ทรัพย์สิน - หนี้สิน = ทรัพย์สินสุทธิ

                                ทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้น = เพิ่มทรัพย์สิน จากการกู้ครั้งนั้น

                                ทรัพย์สินสุทธิ ลดลง = เพิ่มหนี้สิน จากการกู้ครั้งนั้น

  1. เราควรทำความเข้าใจว่า ทรัพย์สินและหนี้สิน บางครั้งคล้ายกันมาก จนเราอาจสับสน การกู้หนี้เพื่อซื้อบ้าน คอนโด รถ ของมีค่าต่างๆ เพื่อใช้เอง คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการซื้อทรัพย์สิน แต่ในเมื่อคุณมีเงินในกระเป๋า ลดลง สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็น หนี้สิน เพราะสิ่งที่คุณใช้เอง คุณไม่ได้ขาย ไม่ได้ให้เช่า ย่อมไม่ได้ก่อรายรับ การกู้หนี้เพื่อซื้อบ้าน คอนโด รถ ของมีค่าต่างๆ เพื่อขาย หรือให้เช่า ส่วนมากเป็นการก่อหนี้เพื่อเพิ่มทรัพย์สิน แม้จะต้องก่อหนี้ หากคุณมีเงินในกระเป๋า เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็น ทรัพย์สิน

ตัวอย่าง กู้ซื้อบ้าน ราคา 5,000,000 บาท ต้องผ่อนเดือนละ 30,000 บาท เป็นเวลา 30 ปี หากเรานำมาปล่อยเช่า เดือนละ 20,000 บาท เมื่อราคาตลาดสูงขึ้นอาจขายทำกำไร นำเงินไปลงทุนต่อ

                ได้เวลาตอบคำถามแรกแล้ว คุณก็เป็นอีกคนที่คิดแบบนี้ ใช่หรือไม่? ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่กลัวการเป็นหนี้ แต่อยากมีทรัพย์สิน           

                การมีหนี้ อาจเป็นทุกข์ เพราะเราต้องมีภาระในการชำระค่างวด จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า หนี้ดี ก็มีอยู่ เพราะความจำเป็นทางการเงินเกิดขึ้นวันนี้ แต่การมีหนี้ ก็คือการได้เงิน หรือพลังอำนาจในการจับจ่ายใช้สอย โปรดอย่าลืมว่า "พลังอันยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง" เพราะการผิดนัดชำระหนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่มากมายตามมา เราทุกคนจึงควรตั้งมั่นอยู่ในความพอเพียงนั่นเอง

4_49

นอกจากการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของเราแล้วนั้น สิ่งที่ควรต้องเริ่มทำคือ การเริ่มวางแผนการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีหนี้สินอยู่ในมือ เช่น การวางแผนประกันปกป้องความเสี่ยงของตนเองเพื่อคนที่เรารัก หรือการเพิ่มพูนเงินออมด้วยการลงทุนหรือออมเงินรูปแบบต่างๆ เช่น การวางแผนลงทุนผ่านกองทุนเพื่อจะทำให้เงินงอกเงย เพียงแค่เริ่มต้น อนาคตของคุณและคนที่คุณรัก จะมั่นคงและมั่งคั่งขึ้นอย่างแน่นอน

โปรดระลึกไว้เสมอว่า “ทุกย่างก้าว เริ่มต้นที่...ก้าวแรก”

สนใจวางแผนการเงินกับที่ปรึกษาการเงิน BLA FA 3B โทร 02-777-8888 www.bangkoklife.com/blafa