8 ทุนฟรี เรียนทั่วโลก

8 ทุนฟรี เรียนทั่วโลก

Big Data Analysis 8 ทุนฟรี เรียนทั่วโลก

โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศเท่านั้น แต่ทุกประเทศล้วนมีองค์ความรู้หลากหลาย แถมแต่ละประเทศเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ประเทศอื่นๆ ได้เรียนรู้ประเทศตนเอง ทำให้ปัจจุบันมีทุนจากรัฐบาลต่างประเทศเริ่มจาก 1.ทุนรัฐบาลจีน (CSC) เรียนฟรี เรียนจบไม่ผูกมัด เรียนภาษาจีนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2.ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ‘มงบุคะงะคุโชว’ เรียกสั้นว่าทุนมง ให้ค่าเล่าเรียน เงินเดือน โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน 3.ทุนรัฐบาลอินเดียมีตั้งแต่ปริญญาตรี โท เอกทุกสาขาวิชา ยกเว้นแพทย์ เรียนฟรี มีเงินเดือน วุฒิใช้ได้ทั่วโลก 4.ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ อยากศึกษาหาความรู้ที่ให้ทั้งทุนเรียนภาษาและทุนปริญญาแบบ (1+2 ปี) โดยไม่ต้องใช้ทุน

1_32

5.ทุนสหภาพยุโรป (Erasmus Mundus) หลักสูตรเดียวเลือกเรียนได้ 2-3 ประเทศ มีเงินเดือน ค่าที่พัก เรียนจบไม่บังคับ อยากกลับบ้าน หรืออยากทำงานในยุโรปได้ 6.ทุนอังกฤษ Chevening ไม่ผูกมัดใครสนใจใช้ชีวิตเมืองผู้ดี 7.University of Sydney มหาวิทยาลัยในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนศึกษาต่อปริญญาตรี

และ 8.ทุน DAAD เยอรมัน เรียนจบอาจได้ทำงานในเยอรมนีต่อ ได้ทุนเรียนภาษาและมีสาขาให้เลือกเยอะ