โออีซีดีแนะสร้างสมดุลชีวิตส่วนตัว-ทำงาน

โออีซีดีแนะสร้างสมดุลชีวิตส่วนตัว-ทำงาน

Big Data Analysis โออีซีดีแนะสร้างสมดุลชีวิตส่วนตัว-ทำงาน

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) แนะชาติสมาชิกให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว พร้อมยกตัวอย่างเกาหลีใต้ว่า เป็นประเทศที่มีชั่วโมงทำงานสูงที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเมื่อเทียบรายได้แล้วมีรายได้เฉลี่ยเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ที่มีชั่วโมงทำงานน้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเกาหลีใต้ออกกฎหมายใหม่ กำหนดให้มีชั่วโมงทำงานธรรมดา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และชั่วโมงทำงานล่วงเวลา (โอที) 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนคนทำงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ได้รับอนุญาตให้ทำงานสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

1_10

ขณะที่ ช่วงปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาบริษัทจ็อบส์ ดีบี เผยแพร่ผลสำรวจดัชนีความสุขในการทำงานในกลุ่มมนุษย์เงินเดือน 7 ประเทศประจำปี 2560 คือ ฮ่องกง เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย

พบว่า มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานอย่างมีความสุขที่สุดคือชาวอินโดนีเซีย ตามมาด้วย เวียดนาม อันดับสาม คือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซียอันดับสี่ ส่วนไทยอยู่อันดับห้า ร่วงจากอันดับสามของปี 2559 โดยฮ่องกง อยู่อันดับ 6 และสิงคโปร์ รั้งท้ายสุด คือ อันดับเจ็ด