TFEX REPORT 30 พฤศจิกายน 2560

TFEX REPORT 30 พฤศจิกายน 2560

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)ประจำวันที่ 30พฤศจิกายน 2560มีปริมาณการซื้อขายที่345,131สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย120,736สัญญาSingle Stock Futures 191,806 สัญญา Gold Futures 27,171สัญญาโดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 26,479 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย2,894 สัญญาUSD Futures 956สัญญา และGold-D Futures 1,568สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (29พฤศจิกายน2560) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,910,733สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีเคลื่อนไหวเป็นบวกในช่วงเช้าก่อนที่จะปรับตัวไปอยู่แดนลบเช่นเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีแรงเทขายจากสถาบันในประเทศโดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,085.86จุด ลดลง-5.82จุด (-0.54%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50Z17(108,364สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา1,090.90จุดไม่เปลี่ยนแปลงและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต5.04จุดส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญาSIRIZ17 (20,129สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา2.21บาทลดลง -0.07 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDZ17) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,284.05ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง-13.68ดอลลาร์สหรัฐ (-1.05%) โดย Gold Futuresสัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือGF10Z17 (16,768สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา19,910บาทลดลง-120บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล.  ภัทร และ บ.ล.หยวนต้า (ประเทศไทย)ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น23.69%

            ประเภทผู้ลงทุน         สัดส่วนการซื้อขาย

        ผู้ลงทุนสถาบัน                  37.11%

        ผู้ลงทุนทั่วไป                    52.41%

        ผู้ลงทุนต่างประเทศ             10.48%