ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (29 พ.ย. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (29 พ.ย. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)