กรุงไทยปลื้ม 'ตราสารด้อยสิทธิ 2 หมื่นล้าน' เกลี้ยง

กรุงไทยปลื้ม 'ตราสารด้อยสิทธิ 2 หมื่นล้าน' เกลี้ยง

ธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการออกตราสารด้อยสิทธินับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 มูลค่า 20,000 ล้านบาท มีนักลงทุนทั้งกลุ่มสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจจำนวนมาก

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงความสำเร็จในการเสนอขายตราสารด้อยสิทธินับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารได้เมื่อผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดหนี้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ตามตราสารเป็นหนี้สูญได้ เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเสนอขายระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ได้รับความสนใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนรายใหญ่ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันจำนวนมาก ส่งผลให้ธนาคารสามารถเสนอขายได้หมดทั้งจำนวน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อฐานะทางการเงินและศักยภาพของธนาคาร

“มีผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จองซื้อผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ เป็นจำนวนกว่า 11,152 ล้านบาท คิดเป็น 56% ของมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด และมีผู้ลงทุนกลุ่มสถาบัน ทั้งบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทอื่นๆ ที่แสดงความจำนง จำนวน 8,848 ล้านบาท คิดเป็น 44% ของมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด”

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันฐานะการเงินและเงินกองทุนของธนาคารมีความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 17,632 ล้านบาท และจากการจำหน่ายตราสารด้อยสิทธินับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายสินเชื่อ เพื่อรองรับการขยายตัวของธนาคารในอนาคต

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารที่ “AA+” / “Stable” และ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารด้อยสิทธิของธนาคารครั้งนี้ ที่ระดับ “AA”