(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.675 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.675 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 พ.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 32.675 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (23 พ.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 32.716 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.041 บาท/ดอลลาร์)