ราคายางพารา (29 ก.ย.60)

ราคายางพารา (29 ก.ย.60)

ราคายางพารา (สถาบันวิจัยยาง) ประจำวันที่ 29 กันยายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)