อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 ก.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 ก.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ เวลาประมาณ 17.25 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)