ครม.อนุมัติงบ500ลบ.ช่วยเอสเอ็มอี

ครม.อนุมัติงบ500ลบ.ช่วยเอสเอ็มอี

"ครม." อนุมัติงบรวม 500 ล้านบาท ออกมาตรการช่วยเอสเอ็มอีผ่านคูปอง 3 หมื่นบาท/ราย เพื่อซื้อขายเงินตราต่างประเทศ FX Option หวังช่วยประกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นผู้ส่งออกมากขึ้น และได้รับผลกระทบจากภาวะค่าเงินบาทที่ผันผวน

สำหรับมาตรการดังกล่าว จะให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับเอสเอ็มอีในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ต้องเป็นผู้ประกอบการส่งออก นำเข้าที่มียอดขายไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีเป็นลำดับแรก

โดยการดำเนินการนั้น จะให้คูปองโดยสำนักงานของสสว. วงเงินทั้งสิ้น 30,000 บาทต่อราย โดยคูปองดังกล่าวมาสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ และเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถใช้คูปองได้กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการและใช้ได้จนกว่าจะครบวงเงินหรือหมดอายุ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้คูปองเพื่อการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ FX Option เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการขายเงินตราต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในระยะแรก 5,000 ราย

ทั้งนี้ คาดว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการดังกล่าวประมาณ 500 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ประโยชน์ทั้งสิ้น 17,000 ราย