รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (26 ก.ย.60)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (26 ก.ย.60)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)