ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ก.ย. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ก.ย. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)