ต่อเวลา 'อุษณีย์' นั่งดีดีการบินไทยอีก 1 วาระ

ต่อเวลา 'อุษณีย์' นั่งดีดีการบินไทยอีก 1 วาระ

"การบินไทย" ต่อเวลา "อุษณีย์" นั่งรักษาการดีดีอีก 1 วาระ ควบตำแหน่งฝ่ายพาณิชย์ พร้อมแขวน "ธีรพล" นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาก่อนเกษียณอายุ ต.ค.นี้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

1.นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพาณิชย์ (DN) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-TC) โดยถือเป็นการโยกย้ายก่อนที่นายธีรพลจะเกษียณอายุในเดือน ต.ค. นี้

2.นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (DI) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ DD) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน (รักษาการ DS) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (รักษาการD5) ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ DD) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (รักษาการ D5) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวถือเป็นการต่ออายุให้นางอุษณีย์ดำรงตำแหน่งรักษาการ DD เป็นวาระที่ 2 เพราะรักษาการดีดีจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ครั้งละ 3 เดือน และต่ออายุได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี

3.นางภัครา เรืองสิรเดโช กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (รักษาการ D1) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน (รักษาการ DS) อีกตำแหน่งหนึ่ง