อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 เม.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 เม.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ เวลาประมาณ 19.33 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)