มั่นใจนักท่องเที่ยวเข้าไทยปีนี้ตามเป้า 32 ล้านคน

มั่นใจนักท่องเที่ยวเข้าไทยปีนี้ตามเป้า 32 ล้านคน

"พล.อ.ธนะศักดิ์" มั่นใจปีนี้ยอดนักท่องเที่ยวเข้าไทยตามเป้า 32 ล้านคน เผย 9 เดือนอยู่ที่ 24.82 ล้านคน เชื่อจัดระเบียบทัวร์จีนกระทบแค่ระยะสั้น

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559 ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-กันยายน) มีนักท่องเที่ยวรวม 24.82 ล้านคน เติบโต 12.37% และรายได้รวม 1.23 ล้านล้านบาท ขยายตัว 16.22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทั้งปียังมั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 32 ล้านคน

สำหรับการจัดระเบียบบริษัททัวร์จีน มองว่าจะส่งผลกระทบในระยะสั้น ที่ทำให้บริษัททัวร์ชะลอการขายแพ็คเกจทัวร์ เนื่องจากกำลังปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานด้านราคาและคุณภาพการให้บริการใหม่ จึงมีผลทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลง

"ในการประชุมในวันนี้ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการประชุมคณะประสานงานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไทย-จีน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนา Digital Tourism กับ Alibaba Group รวมถึงการจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยว การจัดทำระบบประกันภัยสำหรับท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all)

ส่วนการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายและยุทธศาตร์ที่สำคัญในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยง 2 ฝั่งแม่น้ำโขงเลย-ลาว หรือ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา