ไตรมาส3 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮ้าส์ ปริมณฑลโตแซงกรุงเทพฯ

ไตรมาส3 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮ้าส์ ปริมณฑลโตแซงกรุงเทพฯ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ แจงดัชนีราคาบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮ้าส์ ไตรมาส 3 นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พุ่งสูงกว่ากรุงเทพฯ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจงดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้น 5.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

 เมื่อแยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า

 ห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 2.7 %

  • ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 3.9 %
  • ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 5.9 %
  • ห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 5.3%

ห้องชุดในระดับราคา 80,001 - 120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร

พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น พื้นที่พญาไท-ราชเทวี พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง พื้นที่นนทบุรี และพื้นที่สีลม-สาทร-บางรัก

 

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559ปรับเพิ่มขึ้น 1.8 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แยกรายละเอียดเป็น

  • ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้น 1.5 %
  • ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้น 2.0%

 

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้น 2.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แยกรายละเอียดเป็น

  • ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้น 1.4%
  • ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้น 3.0%