"พฤกษา" แชมป์เปิดโครงการครึ่งปีแรกมากสุด

"พฤกษา" แชมป์เปิดโครงการครึ่งปีแรกมากสุด

อสังหาฯครึ่งปีแรกเปิดขายใหม่กว่า 4.3 หมื่นยูนิต เป็นบริษัทในตลาด 65% พฤกษา ยังครองแชมป์เปิดมากสุด 18 โครงการ

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด กล่าวว่า ในครึ่งปีแรกอสังหาฯเปิดขายใหม่ทั้งหมด  จำนวน 43,253 ยูนิต เป็นของบริษัทมหาชนและบริษัทในเครือประมาณ 65%  ส่วนอีก 41% เป็นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์  แต่หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าการพัฒนาปรากฏว่า  มูลค่า 149,076 ล้านบาท 59% เป็นของบริษัทมหาชน และบริษัทในเครือ  ส่วนอีก 41% เป็นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์        

ทั้งนี้ แชมป์อันดับ 1 ยังคงเป็นบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท  จำกัด(มหาชน) เปิดตัวถึง 18 โครงการ รวม 5,262 ยูนิต รวมมูลค่า 11,313 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 12% ในแง่จำนวนยูนิต และ 8% ในแง่ของมูลค่าทรัพย์สิน  จากฐานข้อมูลของศูนย์ฯ พบว่า$ กลางปี 2558  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท ได้พัฒนาโครงการทั้งหมด 415 โครงการ รวม 163,630 ยูนิต รวมมูลค่าถึงประมาณ 297,403 ล้านบาท หรือเฉลี่ยยูนิตละ 1.818 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ 3 ล้านบาทต่อยูนิต         

จะเห็นได้ว่าที่อยู่อาศัยที่บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทก่อสร้างมากที่สุดก็คือทาวน์เฮาส์ โดยมีถึง 95,812 ยูนิต สัดส่วน 59% ของทั้งหมด รวมมูลค่า 132,564 ล้านบาท