'โสภณ'ชี้บ้านประชารัฐอืด แนะแก้ให้ถูกจุด

'โสภณ'ชี้บ้านประชารัฐอืด แนะแก้ให้ถูกจุด

"โสภณ" ชี้บ้านประชารัฐไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง เผยปล่อยกู้ได้เพียง 7,700 ล้านบาทจากเป้าหมายที่ 4 หมื่นล้านบาท จี้รัฐแก้ให้ถูกจุด

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า โครงการบ้านประชารัฐเป็นโครงการที่ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงอย่างที่ รัฐบาลต้องการ โดยจากการประเมินผลพบว่า โครงการตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ไว้ที่ยอดเงิน 40,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้ปล่อยกู้ได้ในวงเงินเพียง 7,700 ล้านบาทเท่านั้น อีกทั้งธนาคารในโครงการประชารัฐ ยังไม่อนุมัติให้ผู้ยื่นกู้โครงการดังกล่าวสูงถึง 50% จึงทำให้ประชาชนหันไปกู้เงินในโครงการตามปกติที่ดอกเบี้ยไม่ได้ต่างกันมากนัก

นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้ากู้ไปนั้น มีการกู้ไปปลูกบ้านเอง แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริง เพียงแต่จะขยายครอบครัวเลยจะสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองเพิ่มเติม ซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ช่วยเหลือ ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้คนกู้ไปต่อเติมหรือสร้างบ้านใหม่ อาจมีการฉ้อโกง โดยกู้เงินเกินวงเงินก่อนสร้างจริงและนำเงินไปใช้ในทางอื่น ไม่ได้มีความจำเป็นต้องปล่อยกู้สร้างบ้านเลย และปัจจุบันการสร้างบ้านเองก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก

ทั้งนี้แนวทางแนะนำให้รัฐบาลควรทำในการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัยพ์คือ  หันมาให้ความสำคัญกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยของธนาคาพาณิชย์ต่างๆ ที่ปัจจุบันยังปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากหากเทียบกับธนาคาของภาครัฐ โดยมองว่าธนาคารพาณิชย์ควรลดอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณ 2%