ภาวะเงินตราต่างประเทศ (26 พ.ย.58)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (26 พ.ย.58)

ดอลลาร์เคลื่อนไหวแคบ ในวันหยุดขอบคุณพระเจ้า

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)