'เอ็กซิมแบงก์' แนะผู้ส่งออกข้าวไทยทำประกันส่งออก

'เอ็กซิมแบงก์' แนะผู้ส่งออกข้าวไทยทำประกันส่งออก

"เอ็กซิมแบงก์" แนะผู้ส่งออกข้าวไทยทำประกันการส่งออกทุกครั้ง หลังแอฟริกาประสบปัญหาทางการเงินและขาดแคลนเงินตราสกุลต่างประเทศ

นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผู้ส่งออกข้าวไทยควรใช้บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อและประกันการส่งออกทุกครั้ง เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ ส่งให้ประเทศในแอฟริกาประสบปัญหาทางการเงินและขาดแคลนเงินตราสกุลต่างประเทศ ทำให้กระทบต่อความสามารถในการชำระเงินค่าสินค้า เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ให้แก่แอฟริกาทั้งโดยทางตรงและผ่านคู่ค้าในต่างประเทศ เช่น ตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ ปัจจุบันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวนและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยประเทศในแอฟริกา ที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก ประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ เมื่อราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกตกต่ำ ส่งผลต่อรายได้จากการส่งออกลดลง เกิดภาวะขาดแคลนเงินตราสกุลต่างประเทศ เงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่าอย่างหนัก โดยธนาคารกลางจึงเข้ามาควบคุมการชำระเงินตราสกุลต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการในแอฟริกาผิดนัดชำระและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่คู่ค้า ส่งผลให้คู่ค้าได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ส่งออกไทย

“เอ็กซิมแบงก์ กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแนะนำให้ผู้ส่งออกไทยค้าขายอย่างรอบคอบ โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อในชั้นแรกด้วยบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อของธนาคาร เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาทำการค้า ก่อนจะเสนอเงื่อนไขการชำระเงินและให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้ซื้อ พร้อมทั้งทำประกันการส่งออกทุกครั้ง เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า จากสาเหตุทางการค้า ได้แก่ ผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า และสาเหตุทางการเมืองได้แก่ การควบคุมการโอนเงินและการห้ามนำเข้าสินค้าโดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ สงคราม จลาจล และปฏิวัติ” นายเขมทัศน์ กล่าว