คลังสั่งออมสิน เพิ่มบทบาทแก้หนี้นอกระบบ

คลังสั่งออมสิน เพิ่มบทบาทแก้หนี้นอกระบบ

กระทรวงคลัง สั่ง ธนาคารออมสิน เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ หลังผู้มีรายได้น้อย ยังเป็นหนี้นอกระบบกว่า 6 แสนครัวเรือน

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้สั่งการให้ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (แบงก์รัฐ) ขยายบทบาทเติมช่องว่างทางการเงินให้กับประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ยังเป็นหนี้นอกระบบกว่า 600,000 ครัวเรือน เพราะยังมีประชาชนเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินกว่า 1.3 ล้านครัวเรือน โดยต้องขยายบทบาทการให้บริการสินเชื่อระดับฐานราก ทั้งนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และแก้ปัญหาหนี้สิน

ขณะเดียวกัน ธนาคารออมสินต้องเพิ่มบทบาทให้บริการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งประเทศอยู่ประมาณ 2.7 ล้านราย แต่มีเอสเอ็มอี 1.5 ล้านรายที่ยังไม่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีรายได้ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี รวมทั้ง ส่งเสริมการออม ด้วยการขยายบทบาทธนาคารโรงเรียนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สร้างวินัยทางการเงินและให้ความรู้ทางการเงิน เพราะปัจจุบันมีประชาชนเลือกใช้บริการองค์กรการเงินชุมชนกว่า 1.76 ล้านครัวเรือน

ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังยังสั่งการให้แบงก์รัฐทุกแห่งปรับทิศทางการทำงานให้สอดรับกับการเติมช่องว่างทางการเงินให้กับประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ให้เป็นผู้ให้บริการหลักครอบคลุมภาค เกษตรได้เกือบทั้งหมด ขณะที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้เน้นเรื่องการกำหนดบทบาทการให้บริการตามระดับรายได้ เพิ่มนวัตกรรมสำหรับผู้มีรายได้น้อยและเป็นธนาคารเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีประชาชนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกว่า 2.61 ล้านครัวเรือน และมีผู้ที่ถูกปฎิเสธการขอสินเชื่อกว่า 500,000 ครัวเรือน

“สศค.เสนอแนวนโยบายการดำเนินงานแบงก์รัฐให้ออมสิน และ ธ.ก.ส. ขยายบทบาททางการเงินเพิ่มขึ้น โดยให้เป็นแหล่งทุนกับประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น ทั้งเพิ่มบทบาทให้บริการเอสเอ็มอีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และขยายบทบาทช่วยเหลือทางการเงินแก่รายย่อย วงเงิน 200,000 บาท ในชนบททั้งที่เป็นเกษตรกรและไม่ใช่เกษตรกร รวมทั้ง เพิ่มสถาบันการเงินชุมชน ดูแลสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง”