ทุน'ไทย-ต่างชาติ' รอสิทธิประโยชน์ลงทุนแม่สอด

ทุน'ไทย-ต่างชาติ' รอสิทธิประโยชน์ลงทุนแม่สอด

ทุนไทย-ต่างชาติ 70-80 ราย เริ่มเคลื่อนไหวศึกษาข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เผยราคาที่ดินแม่สอดพุ่งสูงขึ้น

นายอมรพันธ์ สุนทรวิภาต เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาที่ดินที่ทำการซื้อขายกัน อ.แม่สอด มีราคาที่ค่อนข้างสูง การซื้อขายที่ดินจึงเกิดการชะลอตัวลง เชื่อว่านักลงทุนต่างรอดูสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ราคาซื้อขายสูงสุดอยู่บริเวณใจกลางของแม่สอดที่มีความเจริญสูงสุด และมีการสร้างอาคารไว้เต็มพื้นที่แล้ว พื้นที่ประมาณ 18-20 ตารางวาขายอยู่ที่ประมาณ 15-30 ล้านบาท พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ ที่ทำการค้าขายอยู่ในปัจจุบัน สำหรับพื้นที่ว่างที่มีการติดต่อซื้อขายอยู่ในบริเวณถนนเส้นหลักสายเอเชีย ตั้งแต่วงเวียนแม่สอด มุ่งหน้าตลาดริมเมย ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณไร่ละ 15-20 ล้านบาท

ในขณะที่ราคาประเมินที่ดินในบริเวณดังกล่าวเพียงไร่ละ 1.4 ล้านบาท สาเหตุที่ราคาซื้อขายพุ่งสูงขึ้นไปค่อนข้างสูง ตั้งแต่มีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ประกอบกันมีการก่อสร้างโครงการถนนวงแหวน มีผลทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายที่ดินในช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากหลังจากที่มีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ได้มีการซื้อขายที่ดินไปก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมกับราคาที่ดินได้มีการปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกที่ประกาศออกมา สำหรับที่ดินที่จะจัดสร้างให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมแม่สอดพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ คาดว่าจะสามารถออกโฉนดได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอน เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม คาดว่าจะเริ่มมีกลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น

นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา อดีตประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า หลังจากที่มีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด มีการเคลื่อนไหวของนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนต่างชาติเริ่มที่จะเข้ามาสำรวจพื้นที่ ศึกษาข้อมูลการลงทุนเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นมาไม่น้อยกว่า 70-80 ราย แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาศึกษาข้อมูลนั้น ยังไม่ได้มีการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ จึงยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะมีมูลค่าการเข้ามาลงทุนมากน้อยขนาดไหน โดยเข้ามาศึกษาดูทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมจะเข้ามาศึกษาสำรวจหาข้อมูลเพิ่มเติมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางรัฐบาลกำลังพิจารณาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ กลุ่มทุนเหล่านี้จึงรอดูความชัดเจนของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก่อนที่จะเข้ามาลงทุน

จุดเด่นของแม่สอดมีศักยภาพความพร้อมทั้งด้านการค้าและการลงทุน ถือเป็นเกตเวย์ที่มีการส่งสินค้าออกไปในพม่าและสามารถกระจายออกไปยังประเทศที่ 3 ได้อย่างสะดวก ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ 7 หมื่นล้านบาทต่อปี จึงคาดว่าในอนาคตภายในระยะเวลา 2-3 ปี มูลค่าการค้าชายแดนจะปรับตัวสูงขึ้นไปแตะที่ 1 แสนล้านต่อปีได้อย่างแน่นอน

สำหรับการเข้ามาลงทุนในปัจจุบันนี้ มีกลุ่มทุนเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วคาดว่ามีการลงทุนไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ที่จะเปิดในบริการในปลายปีนี้ นอกจากนั้นมีกลุ่มมาบุญครอง ที่มีข่าวจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อ.แม่สอด แต่ยังไม่มีมีความชัดเจนที่จะเข้ามาลงทุน ที่เหลือจะเป็นกลุ่ม โรงแรม รีสอร์ท และ คอนโดมิเนียม ที่เริ่มเข้ามาลงทุน การคาดหวังของกลุ่มทุนต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้มีการคาดหวังว่าความคุ้มค่าในการลงทุนภายใน 1-2 ปี แต่มองในระยะยาวภายใน 4-5 ปี ข้างหน้า หลังจากที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ได้ดำเนินการแบบเต็มรูปแบบแล้ว คาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมองไปยังประเทศเพื่อนบ้านเมื่อด่านขยายเวลาการเปิดเพิ่มขึ้น แรงงานจากพม่าสามารถอยู่ในแม่สอดได้นานขึ้น จะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย