ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 30-1-58

ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 30-1-58

Money Wise ช่วง COMMODITIES ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้าสดตรงจากนักวิเคราะห์ "NOW26" 30-1-58