ไร้ข้อสรุปถกค่าธรรมเนียมแท็กซี่

ไร้ข้อสรุปถกค่าธรรมเนียมแท็กซี่

ไร้ข้อสรุปค่าธรรมเนียมแท็กซี่สุวรรณภูมิ เตรียมหารือใหม่สัปดาห์หน้า เผยแท็กซี่เสนอค่าเซอร์ชาร์จถึง 140-150 บาท

นายปฐวี มีราช คณะทำงานปรับอัตราโครงสร้างราคารถแท๊กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า วันนี้ (29 ม.ค.) มีเพียงการหารือเรื่องการพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมหรือเซอร์ชาร์จเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งทางกลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิได้ยื่นข้อเสนอขอปรับค่าเซอร์ชาร์จเป็น 140 -150 บาท แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 90 บาทสำหรับแท็กซี่ 5 ประตู ส่วนแท็กซี่ 4 ประตูขอปรับค่าเซอร์ชาร์จเป็น 70 บาท

สำหรับการขอคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มตามที่เคยให้ข่าวไว้ก่อนหน้านี้และเรื่องขอเพิ่มอัตราค่าโดยสารจะมีหารือกันครั้งหน้า โดยต้องกลับไปรวบรวมต้นทุนที่แท้จริงอีกครั้งและจะกลับมาประชุมร่วมกันสัปดาห์หน้า ส่วนกรณีการเหมาจ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา หากทั้ง 3 ข้อเรียกร้องไม่ได้รับการพิจารณาจะมีการยื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทาง

อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าเซอร์ชาร์จทางกลุ่มเข้าใจว่าหากเก็บเพิ่มอัตราที่สูงเกินไปจะส่งผลกระทบผู้โดยสาร จึงเสนอปรับราคาพอเหมาะ เพราะปีนี้ยังมีค่าก๊าซที่รอการปรับขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนผู้ให้บริการรถแท็กซี่อย่างมาก อีกทั้งการที่แท็กซี่แวนต้องจอดรอเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อการวิ่งรถ 1 เที่ยว หากต้องการให้คุ้มทุนต้องคิดค่าเซอร์ชาร์จถึง 150 บาท