เอกชนจี้ลดราคาสินค้าหลังราคาน้ำมันลด

เอกชนจี้ลดราคาสินค้าหลังราคาน้ำมันลด

เอกชนระนอง ร้องรัฐจี้ผู้ประกอบการปรับราคาสินค้า ขนส่งหลังราคาน้ำมันลด

นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง รองประธานหอการค้า จ.ระนอง เปิดเผยว่า หลังจากราคาน้ำมันได้ปรับลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งเบนซิน และดีเซล โดยเฉพาะในส่วนของเบนซินแกสโซฮอล์ ที่ราคาปรับลดเกือบ 50 % แต่ปรากฏว่าไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น ที่จะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจับจ่ายของประชาชนยังฝืดเช่นเดิม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ ผู้ประกอบการนิ่งเฉยไม่มีการพูดถึงโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับลดลงแต่ประการใด ไม่มีการพูดถึงโครงสร้างราคาสินค้าที่อาจจะลดลง หรือภาคการขนส่ง

อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนี้จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอน เมื่อปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับลดลงกลับไม่ส่งผลใดๆ ก็จะทำให้เศรษฐกิจยังคงชะลอตัวเช่นปัจจุบัน ยิ่งเกิดปัญหาราคาสินค้าในภาคการเกษตรตกต่ำก็จะยิ่งเป็นตัวฉุดให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสที่สองจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น