ไทยพาณิชย์คาดสินเชื่อบ้านโต9%

ไทยพาณิชย์คาดสินเชื่อบ้านโต9%

"ไทยพาณิชย์" คาดตลาดสินเชื่อบ้านปีนี้โต 9% หรือ 6 แสนล้านบาท เชื่อตลาดต่างจังหวัดยังโตได้ 15%

นางพิกุล ศรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปีนี้ว่าธนาคารคาดว่าภาพรวมตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะเติบโตประมาณ 9% จากสิ้นปีก่อน หรือคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 600,000 ล้านบาท สัดส่วนตลาดประมาณ 45% เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มาจากต่างจังหวัด โดยในปีนี้ธนาคารคาดว่าตลาดต่างจังหวัดจะยังขยายตัวได้อยู่ หรือมีอัตราเติบโตที่ประมาณ 15% ส่วนใหญ่จะขยายตัวในตลาดอสังหาแนวราบอย่างบ้านเดียวหรือทาวน์เฮ้าส์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 16% ขณะที่ตลาดแนวสูงอย่างคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดนั้นแทบจะไม่เห็นการเติบโตมากนัก หรือคาดว่าจะมีมูลค่าเพียง 5,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่จะชะลอการเปิดขาย ด้วยยอดขายที่ยังค้างอยู่มาก ทำให้คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการดูดซับปริมาณคอนโดมิเนียมที่ยังเหลืออยู่

นางพิกุลกล่าวอีกว่าหากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปตามที่ธนาคารได้ประมาณการไว้ ธนาคารมองว่าคุณภาพหนี้ในตลาดต่างจังหวัดจะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินเชื่อในกรุงเทพ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ธนาคารคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับ 3-3.5% จากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ การริเริ่มโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ภาคการส่งออก ยังมีอุปสรรคค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมากช่วยลดค่าครองชีพและลดต้นทุนของภาคธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง

นางพิกุลยังกล่าวอีกว่า ในขณะนี้ยอดการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยยังคงอยู่ที่ระดับ 20% ของยอดคำขอสินเชื่อที่เข้ามา เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจ และมั่นใจว่ามีความสามารถในระดับหนึ่งแล้ว ขณะที่ลูกค้าเก่าที่ต้องการได้รับช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้มากที่สุดในขณะนี้คือลูกค้าที่อยู่ในภาคใต้ รองลงมาคือภาคเหนือ

“ตลาดคอนโดมิเนียมคงไม่โต โครงการใหม่ชะลอการเปิดขาย เราคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณสองปีในการดูดซับ supply เดิม และหากสมมุติว่าเศรษฐกิจเป็นไปตามประมาณการ คุณภาพลูกหนี้ในต่างจังหวัดจะด้อยกว่าในกรุงเทพ โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากภาวะของผลิตภัณฑ์เกษตรที่ราคาลดลงและภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวจะกระทบกับลูกค้ากลุ่มนี้”

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจํานวน 1.777 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2 หมื่นล้านบาทคิดเป็น 2.4% จากสิ้นปี 2556 การเติบโตของสินเชื่อเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อเคหะ และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4 ที่เติบโตได้ดีจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลในตลาดสินเชื่อเคหะ รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น โดยสินเชื่อเคหะของธนาคารในสิ้นปี 2557 มียอดสินเชื่อรวม 5.30 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% จากสิ้นปี 2556 ที่มี 4.85 แสนล้านบาท

"สินเชื่อเคหะในปี 2557 เพิ่มขึ้น 9.3% จากปีก่อน การเติบโตจากปีก่อนเป็นผลจากการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดสินเชื่อเคหะของธนาคาร และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลมากขึ้นในการจัดกลุ่มลูกค้า (segmentation) ของธนาคาร ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้น 3.5% จากไตรมาสก่อนสะท้อนถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลของตลาดสินเชื่อเคหะและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น"