พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ3.7พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ3.7พันลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติซื้อ 3.7 พันลบ. รายย่อยขาย 337 ลบ. สถาบันขาย 2.8 พันลบ. บัญชีบล.ขาย 612 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 28 ม.ค. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน2,790.225,600.82-2,810.60

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์3,966.404,578.47-612.07

นักลงทุนต่างชาติ11,093.587,333.52 3,760.06

นักลงทุนทั่วไป37,922.4838,259.86-337.38

มูลค่าการซื้อขาย 55,772.67 ล้านบาท