Corporate News_260657

Corporate News_260657

TTA : นายเฉลิมขัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ผลประกอบการในงวดครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.- 31 ก.ย. 2557) จะเป็นช่วงไฮซีซั่นชองธุรกิจเดินเรือ ทำให้ปกติแล้วผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกอยู่เสมอ โดยในไตรมาสที 3/57 (1 เม.ย. -30 มิ.ย. 2557) บริษัทคาดว่าอัตราค่าระวางเรือน่าจะดีกว่าไตรมาสที่ 2/57 อีกทั้งบริษัทได้มีการปรับขึ้นอัตราค่าระวางเรือขึ้นมาในบางกองเรือแล้ว ขณะที่ทิศทางของธุรกิจขุดเจาะวิศวกรรมใต้นํ้ายังเติบโตได้ดีอยู่ เพราะมีการทำสัญญาระยะยาวไว้ ส่วนธุรกิจปุ๋ยในเวียดนามยังมีการเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี (ข่าวหุ้น)

TTA ถือ

Consensus 25.70 บาท

BCP : นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เผยว่า หลังจากทางบริษัทเริ่มจำหน่ายบางจากไฮดีเซลตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค. 2557 ผ่านสถานีบริการนํ้ามันบางจากทั่วประเทศ ทำให้บางจากเริ่มมีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกนํ้ามันขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 และมีกระแสตอบรับจากทางผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยภาพรวมการใช้นํ้ามันดีเซลของไทยปัจจุบันมีการใช้เดือนละประมาณ 1,806 ล้านลิตร เป็นการจำหน่ายผ่านช่องทางสถานีบริการนํ้ามันเดือนละ 1,063 ล้านลิตร ขณะที่บางจากมีส่วนแบ่งทางการตลาดค้าปลีกนํ้ามันดีเซลประมาณ 13% หรือคิดเป็นยอดขายเฉลี่ยเดือนละ 138.1 ล้านลิตร (ข่าวหุ้น)

BCP ซื้อ

ราคาพื้นฐาน 42.75 บาท

EFORL : นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 18% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยซื้อในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36 ล้านบาท จากนางวิมลวรรณ มิลินทจินดา เป็นผู้ถือหุ้นของแดทโซรายหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ทั้งนี้ แดทโซ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าสินค้าเครื่องสำอางและบริการเสริมความงามร้านขายปลีกเครื่องสำอาง โดยได้รับสิทธิเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม QUADRA จากประเทศอิตาลี แต่เพียงผู้เดียวใน 34 ประเทศ และกลุ่ม QUADRA ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับความงามมากกว่า 50 ปี ซึ่งจะเป็นการขยายฐานการตลาดเครื่องมือแพทย์ โดยการขยายลูกค้าในกลุ่มความงามให้กับบริษัทในระยะยาวด้วย (ข่าวหุ้น)

Sector News

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : การเปิดตัวโครงการใหม่ โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ 7 ราย คาดว่าจะมีมูลค่าแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2/57 ที่ 68,700 ล้านบาท ด้วยความตึงเครียดทางการเมืองที่ลดลง และบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสัญญาณของการฟื้นตัวดีขึ้น ยอดพรีเซลล์ลดลง 9.5%yoy ในเดือนเม.ย.-พ.ค. 2557 น้อยกว่าที่ลดลง 54.4%yoy ในไตรมาสที่ 1/57 และเราคาดว่าการฟื้นตัวจะดำเนินต่อไปใน 2H14 คงคำแนะนำ ลงทุนมากกว่าตลาด (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

SPALI ซื้อ ราคาพื้นฐาน 27 บาท

PS ซื้อ ราคาพื้นฐาน 32.75 บาท