ดัน'ปิยสวัสดิ์'นั่งประธานปตท.

ดัน'ปิยสวัสดิ์'นั่งประธานปตท.

บอร์ด ปตท.ประชุมพรุ่งนี้ โละชุดเดิมกว่าครึ่งดึง"อดีตรมต.-อดีตปลัด"เข้ามา ก่อนดัน"ปิยสวัสดิ์"นั่งปธ.คนใหม่

หลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายที่จะเข้ามาปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ทำให้ประธานคณะกรรมการในส่วนของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งทยอยลาออกแล้ว รวมทั้งในส่วนของกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของ ปตท.ขณะนี้ได้ยื่นลาออกอย่างเป็นทางการ 3 คน ประกอบด้วย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร นายอรรถพล ใหญ่สว่าง และ นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. วันที่ 27 มิ.ย.นี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ปตท.ชุดใหม่ ส่วนกรรมการชุดเก่าจะต้องลาออกครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน ส่วนกรรมการที่คาดว่าจะยื่นลาออกในวันประชุมบอร์ด ประกอบด้วย นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ นายอินสอน บัวเขียว นอกจากนี้อาจจะมีกรรมการที่มาจากส่วนราชการบางส่วนที่จะต้องให้ลาออก

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด ปตท. นอกจากมีกรรมการชุดเก่าลาออกแล้ว ยังจะมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ เบื้องต้นประกอบด้วย 1.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย 2.นายพรชัย รุจิประภา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 3. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ 4.นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ส่วน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ยังคงนั่งเป็นกรรมการ ปตท. เช่นเดิม

ดัน"ปิยสวัสดิ์"นั่งประธานบอร์ดคนใหม่

ทั้งนี้ การประชุมบอร์ด ปตท. วันที่ 27 มิ.ย. นี้ จะเป็นการเห็นชอบกรรมการปตท.ชุดใหม่ จากนั้นคาดว่าอีกไม่นาน ก็จะมีการประชุมบอร์ดปตท.ชุดใหม่อีกครั้ง เพื่อเลือกประธานบอร์ดคนใหม่ ในเบื้องต้น ได้มีการตกลงที่จะให้นายปิยสวัสดิ์ รับหน้าที่ประธานบอร์ดปตท.คนใหม่ สาเหตุที่ดึงนายปิยสวัสดิ์เข้ามาเป็นประธานบอร์ดปตท. เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงานเป็นอย่างดี

ที่ผ่านมาก็ทำงานด้านพลังงานมาตลอด มีความเข้าใจในโครงการพลังงาน เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สิ่งที่จะต้องดำเนินการในปตท.คือสร้างความโปร่งใสและสร้างการยอมรับในสังคม เนื่องจากที่ผ่านมาปตท.มักถูกกระแสต้านจากสังคมอย่างมาก เนื่องจากความไม่เข้าใจในหลายๆเรื่อง

ทั้งนี้ ในช่วงหลังๆ นายปิยสวัสดิ์ ได้ออกมารวมกลุ่มเพื่อตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อทำความเข้าใจกับสังคม เนื่องจากพบว่าในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการนำเสนอข้อมูลทางด้านพลังงานของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ค่อนข้างบิดเบือน สร้างความสับสน เช่น ประเทศไทย มีแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมจำนวนมาก จนสามารถที่จะกำหนดราคาแอลพีจี เอ็นจีวี และ ราคาน้ำมันในราคาต่ำ หากทุกฝ่ายที่มีความรู้เรื่องนี้ดี และนิ่งเฉย อาจจะกลายเป็นกระแสสังคม ที่จะบีบบังคับให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ต้องดำเนินการตามได้ หากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงทางด้านพลังงาน จึงมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางในการปฏิรูปพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม ในตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. พบว่า มีผู้ที่วิ่งเต้นอยากจะเป็นประธานบอร์ดอยู่ แต่เนื่องจาก คสช. จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการดำเนินงานของ ปตท.และไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการวิ่งเต้นเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรรมการหรือประธาน "ผู้ใหญ่ต้องการคนที่จะเข้ามาทำงานจริงๆ ไม่ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาอยู่ใน ปตท.เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ปตท.ทุกวันนี้มีแต่เรื่องไม่ดี ดังนั้นจึงหวังว่าบอร์ดชุดใหม่น่าที่จะเข้ามาบริหารจัดการได้"

ดันประธานบอร์ดใหม่ สอบลงทุน ตปท.

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนของ ปตท.ประธานคนใหม่คงจะต้องเข้ามาจัดการในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะการไปลงทุนในต่างประเทศของปตท.ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหลายประเทศมีปัญหาค่อนข้างมาก หลายบริษัทไปลงทุนแล้วเกิดปัญหาการขาดทุน ยังขาดความโปร่งใส ดังนั้นหาก คสช. มีแนวนโยบายที่จะเข้ามาปฏิรูปจริง ในส่วนของ ปตท. ก็น่าจะเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องปฏิรูปเช่นกัน

"การลงทุนในต่างประเทศที่ผ่านมา ในส่วนของบริษัทลูกหลายๆ บริษัท ควรเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงาน ผลกำไรและขาดทุน ยิ่งบริษัทอยู่ในต่างประเทศ การควบคุมหรือดูแลจากบอร์ดปตท.ก็ไปไม่ถึง ทำให้รับรู้รับทราบเฉพาะที่มีการรายงานเข้ามาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงยังไม่มีการตรวจสอบเท่าที่ควร"

สคร.แนะกลุ่มปตท.ปรับภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประเมินผลดำเนินงานของปตท.ในช่วงไตรมาสแรกในปีนี้ว่า เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีปัญหาการดำเนินงาน แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการบริหารความเสี่ยงสต็อกน้ำมัน รวมถึงก๊าซธรรมชาติ และติดตามปัจจัย ที่อาจจะให้เกิดความผันผวนด้านราคาน้ำมัน

ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงสิ้นปี 2556 สคร.เห็นว่าควรมีการปรับปรุงในประเด็นสำคัญ คือ ปตท. และกลุ่มปตท. ยังมีภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสังคมและภาคประชาชนที่อยู่ในเชิงลบเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพขององค์กร ดังนั้น ปตท. และ กลุ่ม ปตท. ควรมีแนวทางในการแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้นและควรสื่อสารให้ทั่วถึงไปยังประชาชนในวงกว้างให้รับรู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ปตท. ควรเน้นในด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น โดยอาจจะใช้วิธีการซื้อเทคโนโลยีและนำมาต่อยอดด้านนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเร็วกว่าการทำวิจัยด้วยตนเอง

"อุดมเดช"ยื่นลาออกบอร์ดไออาร์พีซี

ด้าน นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า พลเอกอุดมเดช สีตบุตร กรรมการอิสระ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป