อั้นไว้ก่อน! ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์/ลิตร

อั้นไว้ก่อน! ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์/ลิตร

โออาร์ - บางจาก ประกาศข่าวดี ปรับลด "ราคาน้ำมัน" ในกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซล ราคาเท่าเดิม มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น. เป็นต้นไป

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศข่าวดี "พรุ่งนี้น้ำมันลง" ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน โดยกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลยังคงราคาเท่าเดิม ซึ่งจะมีผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมัน ที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ราคาน้ำมันขายปลีก (ใหม่) จะเป็นดังนี้

ราคาน้ำมันเบนซิน-ราคาแก๊สโซฮอล์

  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 33.29 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 32.84 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.88 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.15 บาทต่อลิตร
  • เบนซิน อยู่ที่ 42.94 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.64 บาทต่อลิตร

อั้นไว้ก่อน! ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์/ลิตร
 

ราคาน้ำมันดีเซล (คงเดิม)

  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซลพรีเมียม ราคา 41.06 บาท/ลิตร

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

อั้นไว้ก่อน! ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์/ลิตร