มหากาพย์ "ดาราเทวี เชียงใหม่" ผู้ถือหุ้นจี้ IFEC แจง ใครจะร่วมทุน? จ่ายค่า รร.

มหากาพย์ "ดาราเทวี เชียงใหม่" ผู้ถือหุ้นจี้ IFEC แจง ใครจะร่วมทุน? จ่ายค่า รร.

มหากาพย์ “ดาราเทวี เชียงใหม่” ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย “IFEC” กลุ่มไม่เห็นด้วยกับการประมูลโรงแรมรอบล่าสุด จี้ IFEC เร่งแจงว่าบริษัทใดจะมาร่วมทุน จ่ายค่าประมูลซื้อโรงแรมกว่า 3,594 ล้านบาท ไม่มั่นใจ 13 ก.พ. มาชำระเงินตามนัด หวั่น “ทุนสีเทา” เข้ามาฟอกเงินในตลาดหลักทรัพย์

วานนี้ (8 ก.พ.) ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC จำนวน 732 ราย ซึ่งถือหุ้นใน IFEC รวมกันกว่า 100 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5% ของหุ้นทั้งหมด ได้จัดแถลงข่าวเรื่อง “มหากาพย์ประมูลโรงแรมหรู 6 ดาว ดาราเทวี เชียงใหม่” เพื่อเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาตรวจสอบกรณี บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (I Thermal) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ IFEC ประมูลซื้อทรัพย์โรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ในราคา 3,594.62 ล้านบาท ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย

นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตติ์ ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น IFEC ที่ “ไม่เห็นด้วย” กับการประมูลซื้อโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ รอบล่าสุด กล่าวว่า หลังจากกรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดเป็นครั้งที่ 2 ประมูลเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2566 ทาง I Thermal ได้แข่งกับกลุ่มเมฆสวัสดิ์ มีการเคาะราคากันอย่างดุเดือดไปถึง 69 ครั้ง จบราคาที่ 3,594 ล้านบาท เพิ่มสูงกว่าเดิมที่เคยประมูลครั้งแรกถึง 80% จากราคาเริ่มต้นที่ 2,012 ล้านบาท

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเหตุ “ลับ ลวง พราง” ของบริษัท I Thermal ที่เคยชนะการประมูลไปแล้วในครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 เคาะราคาจบที่ 2,012 ล้านบาท แต่พอถึงเดือน ม.ค.2565 ทาง I Thermal ไม่ได้ชำระเงินตามที่กรมบังคับคดีกำหนด และกรมบังคับคดีสั่งไม่ให้เลื่อนการชำระเงิน ด้วยเหตุว่าบริษัทที่อ้างว่าจะให้สินเชื่อ ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีศักยภาพพอที่จะให้สินเชื่อได้ รวมทั้งผู้ร่วมทุนก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ในครั้งนั้น I Thermal จึงไปร้องที่ศาลแพ่ง ขอขยายเวลาการชำระเงิน ศาลอนุโลมให้ 2 ครั้ง

กระทั่งวันที่ 30 ก.ย.2565 ทาง I Thermal ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินที่เหลือกว่า 1,902.62 ล้านบาท ศาลชั้นต้นยกคำร้องด้วยเหตุที่ว่าขอขยายระยะเวลามา 2 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถจ่ายเงินตามที่ศาลสั่งได้ ศาลจึงมีคำพิพากษาว่าจำเลยต้องมีความพร้อม ก่อนที่จะเข้ามาซื้อทรัพย์สิน ไม่ใช่มาซื้อทรัพย์สินได้แล้วจึงไปวิ่งหาเงิน ทำให้เงินประกัน 110 ล้านบาทต้องถูกกรมบังคับคดีริบเงินไป ซึ่งกินเวลาไปกว่า 9 เดือนที่ทรัพย์ชิ้นนี้ยังไม่ได้รับการชำระเงินจากการที่ I Thermal เข้ามาประมูลเพื่อทิ้งเงินประกันดังกล่าว

หากมีการเปิดประมูลซื้อโรงแรมดาราเทวีอีกเป็นครั้งที่ 3 และไม่มีบริษัทฯใดเข้าร่วมประมูลฯ ราคาประมูลเริ่มต้นจะลดลง 10% จากราคาสุดท้ายของการประมูลครั้งก่อนคือ 3,594.62 ล้านบาท ซึ่งหากมีผู้ชนะประมูลในราคาเริ่มต้นที่ลดลง 10% ดังกล่าว I Thermal จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่าง ระหว่างราคาที่ประมูลได้ครั้งล่าสุดกับราคาสุดท้ายในการประมูลครั้งที่ 2 และการจ่ายส่วนต่างตรงนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย

“หากบริษัท I Thermal ไม่สามารถนำเงินที่เหลือมาจ่ายได้ภายในวันที่ 13 ก.พ.2566 ก็จะถูกริบเงินประกันอีก โดยมองว่าบริษัท I Thermal อาจไม่มีเงินจ่ายส่วนที่เหลือให้กับกรมบังคับคดี และจะใช้วิธีไปร้องขอศาลแพ่งให้ขยายระยะเวลาเหมือนคราวที่แล้ว เป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายที่ไม่สุจริต เพราะไม่มีการเตรียมความพร้อมทางการเงินในการเข้าซื้อทรัพย์สิน แต่เป็นการใช้การวางเงินเพื่อยื้อระยะเวลาไปเรื่อยๆ จนเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน”

ทางแก้ของผู้บริหาร IFEC คือบอกว่า “จะมีผู้ร่วมทุน” ตามเอกสารที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 6 ก.พ. 2566 คราวที่แล้วมีบริษัท ดาราแลนด์ (กรรมการดาราแลนด์ คือเลขาฯส่วนตัว ของนายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการ IFEC) ส่วนผู้ร่วมทุนอีกรายคือ บริษัท เชียงใหม่ซีเอ็ม ซึ่งมีรายได้ “75 สตางค์” ตามงบการเงินปี 2564 ทำให้ไม่เข้าใจว่าทำไมทางนายทวิช ถึงต้องการซื้อโรงแรมดาราเทวีอีกครั้งให้ได้

“เราสงสัยว่า ผู้ร่วมทุน ดังกล่าวนั้นเป็นใคร จึงอยากให้ IFEC เร่งชี้แจงอย่างเป็นทางการ หวั่นว่าจะมีกลุ่มทุนสีเทา เข้ามาฟอกเงินในการทำธุรกรรมครั้งนี้ จึงอยากให้ ก.ล.ต.เข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจัง"

นอกจากนี้ ในการเข้าประมูลซื้อทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวีของ I Thermal ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 2 ครั้ง คือ การประมูลเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 และการประมูลเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2566 ปรากฏว่าไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (FA) เข้ามาตรวจสอบว่าทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวีที่ I Thermal จะประมูลซื้อนั้น มีมูลค่าเหมาะสมเท่าไหร่ และคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ รวมทั้งไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

"เราขอเรียกร้องให้ ก.ล.ต. เข้ามาตรวจสอบกรณี I Thermal ประมูลซื้อโรงแรมดาราเทวี เป็นครั้งที่ 2 อย่างจริงจัง เพราะซื้อไปในราคาสูงถึง 3,594.62 ล้านบาท พร้อมทั้งวางเงินประกันไว้ 150 ล้านบาท เพราะการกระทำดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อระเบียบของ ก.ล.ต."

มหากาพย์ "ดาราเทวี เชียงใหม่" ผู้ถือหุ้นจี้ IFEC แจง ใครจะร่วมทุน? จ่ายค่า รร.