“พัทยา” เมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Soft Power ของไทย?

“พัทยา” เมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Soft Power ของไทย?

พลังอำนาจอ่อน หรือ ซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทย บนเวทีโลกจากการจัดงานประชุมเอเปค (APEC 2022) ถือว่าไปได้สวย กลายเป็นกระแสหลัง “ผู้นำ” หรือตัวแทนใช้โอกาสนี้เที่ยวชมวัดและแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ

ขณะที่ กระทรวงวัฒนธรรม ถ่ายทอดผลงานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม สร้าง Soft Power ความเป็นไทย วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F อาทิ Food (อาหาร) Fashion (ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น) Fighting (ศิลปะการต่อสู้-มวยไทย) และ Festival (การอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก) ซึ่งมีการประเมินว่าน่าใจประทับใจผู้นำชาติต่างๆ ที่มาร่วมงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ทว่า F อย่าง Film (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์) ถูกหลงลืมไปหรือไม่นั้นก็คงไม่ใช่ เพราะว่า จากที่ติดตาม เห็นว่า รมว.วัฒนธรรม "อิทธิพล คุณปลื้ม" บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาเห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เมืองพัทยา ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ วธ. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาแผนพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ และศักยภาพเป็นเมืองท่องเที่ยวให้สูงยิ่งขึ้น

 

อีกทั้ง ข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตวีดิทัศน์ (ดิจิทัลคอนเทนต์) ของต่างชาติ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะส่งเสริมให้บริษัทไทยเติบโตขึ้นด้วยการเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างโอกาสให้บริษัทขนาดเล็ก เปิดโอกาสในการทำงานที่มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติในไทย ให้สิทธิพิเศษให้แก่ผู้ผลิตต่างชาติที่มีการใช้จ่ายเงินที่มาจากต่างประเทศตามกรอบวงเงินที่กำหนด จะได้รับเงินคืนในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เจ้าของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องเป็นคนไทย สถานที่ประกอบตั้งอยู่ในไทย เป็นบริษัทที่มีพนักงานหลักเป็นคนไทยไม่เกินร้อยละ 70 หรือผู้ประกอบการอิสระต้องเป็นคนไทย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมมากขึ้น บุคลากรของไทยได้รับการพัฒนาทักษะร่วมกับงานระดับโลก กระจายรายได้สู่ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น นักเขียน นักออกแบบ นักวาด งานฝีมือ ผู้ผลิตสินค้าของเล่น โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในการเป็นประเทศที่มีฝีมือและความสามารถด้านงานสร้างสรรค์ ดึงดูดให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามามากขึ้น

พูดก็พูดเถอะ! ก่อนหน้านี้เคยบอกเล่าเก้าสิบว่า ประเทศไทยเราควรมี "เขตเศษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(ภาพยนตร์)" ซึ่งยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่การที่มีผลักดันเมืองพัทยาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ถือว่าช่วย Soft Power ของไทย เพราะศักยภาพพื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะทำให้งานภาพยนตร์พัฒนาไปได้เร็ว และพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติรู้จักดีย่อมง่ายทั้งคนต่างประเทศและคนไทยในการอำนวยความสะดวกทั้งด้านทำงานและพักผ่อน

คงต้องรอดูต่อไปว่า จะมีความคืบหน้า เป็นจริงเป็นเนื้อเป็นหนัง ได้มากน้อยขนาดไหน เพราะรัฐบาลชุดนี้เหลือเวลาไม่มากแล้ว!?

...

รายงานเกี่ยวกับ Soft Power ของไทย 

บทความเกี่ยวกับ นิติราษฎร์ บุญโย