SUSTAINABLE DESIGN ยั่งยืนได้จริงหรือแค่อิงกระแส ?

SUSTAINABLE DESIGN ยั่งยืนได้จริงหรือแค่อิงกระแส ?

ทุกวันนี้ SUSTAINABLE หรือ “ความยั่งยืน” กลายกระแส แม้แต่การดีไซน์ SUSTAINABLE DESIGN จนเหมือนจะเป็นกระแสความนิยมที่ใช้ความยั่งยืนเป็นแกนของการออกแบบ โดยเลือก 3นักออกแบบชั้นนำที่มีแนวทางออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่น่าสนใจ

ทุกวันนี้ SUSTAINABLE หรือ “ความยั่งยืน” กลายเป็นคำที่ถูกใช้ต่อท้ายโครงการสารของภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจกับโลกและสิ่งแวดล้อม แม้แต่การดีไซน์ SUSTAINABLE DESIGN จนเหมือนจะเป็นกระแสความนิยมที่ใช้ความยั่งยืนเป็นแกนของการออกแบบ โดยเลือก 3นักออกแบบชั้นนำที่มีแนวทางออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่น่าสนใจ 

SUSTAINABLE DESIGN ยั่งยืนได้จริงหรือแค่อิงกระแส ?

 นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Qualyกล่าวในเวที SUSTAINABLE DESIGN ยั่งยืนได้จริงหรือแค่อิงกระแส  ในงาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022  ว่า   ก่อนอื่นเราต้องตื่นก่อน ตื่นรู้ว่าธุรกิจหรือการบริโภคที่ทำอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เมื่อรู้แล้วก็จะกลับมานึกถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ว่าจะเปลี่ยนอย่างไร ในแง่ของการลงทุนหรือการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถ้าเราทำเราเริ่มมันจะดี

    ในแง่ของธุรกิจการทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ อาจมีปัจจัยอื่นๆแต่ส่วนหนึ่งมันคือความรับผิดชอบที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณจะทำอะไรให้มันได้กำไร อาจต้องมองปัจจัยอื่นๆที่ผู้บริโภคเข้าต้องการ และตอบโจทย์เขา ซึ่งในแง่ของการพัฒนาสินค้าเวลาที่เราคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม ต้องกลับมาดูว่าธุรกิจเราตอบรับสอดคล้องไปด้วยกันหรือไม่

" การทำธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันในทิศทางที่ถนัดและทำได้ จะดีมาก  ซึ่งในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมมองว่าตอนนี้ผู้บริโภคในโลกกำลังเรียกร้อง หาเรื่องของความรับผิดชอบ จากผู้ผลิตถ้าใครที่ไม่ทำในอนาคตเราอาจไม่มีที่ยืนสำหรับธุรกิจของเรา และอยากให้ทุกคนทำก่อนที่จะถูกบังคับให้ทำ "

นางสาววิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้เพื่อกระตุ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Turn to art จำกัดกล่าวว่า ขณะนี้มีศิลปินหลายๆท่านที่ออกมาให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะรู้สึกดีใจมากและหลายบริษัทให้ความสำคัญ

แต่อยากฝากไว้ให้ทุกคนมองไปที่ขบวนการผลิต(Process) ขั้นตอนต่างๆด้วย อย่ามองแค่ที่ปลายทางอย่างเดียว ว่าผลสุดท้ายมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  แต่ว่ากระบวนการทำอาจจะใชัทรัพยากรหรือพลังงานมหาศาล กลายเป็นว่าสินค้าที่ออกมาไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

SUSTAINABLE DESIGN ยั่งยืนได้จริงหรือแค่อิงกระแส ?

 "ขบวนการผลิตเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และลงมือทำอย่างจริงจังไม่ใช่เป็นแค่เพียงเทรนด์ กระแสหรือ CSR อย่างเดียว อยากให้ประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ถูกบรรจุอยู่ใน DNAของแบรนด์  เราต้องร่วมกันแก้ไข โดยเฉพาะผู้ผลิตทุกคน ต่างมีความสำคัญในการสร้างหรือลดขยะให้กับโลกหากผู้ผลิตทำได้เกิดอิมเพคมหาศาล " 
 

นายอมรเทพ คัชชานนท์ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผู้ก่อตั้ง AMO ARTE   กล่าวว่า การที่ธุรกิจจะอยู่ได้ ต้องมีนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในฐานะที่เป็นนักออกแบบ เราออกแบบด้วยแนวคิดที่มีความยั่งยืนเพื่อต่อยอดธุรกิจแนวทางของความยั่งยืน แต่ขณะเดียวกันนักลงทุน ผู้ประกอบการต้องหันมาให้ความสนใจ เรื่องของความยั่งยืนที่มากขึ้น

จากการที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ลงทุนจะสนใจได้ต้องมาจากสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความยั่นยืนว่า เป็นแรงขับเคลื่อนให้นักลงทุนต้องลงทุนในสิ่งเหล่านี้ 

SUSTAINABLE DESIGN ยั่งยืนได้จริงหรือแค่อิงกระแส ?

ส่วนหนึ่งมาจากแรงขับเคลื่อนของสังคม ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความยั่งยืน ทำให้ซัพพลายเชนต่างๆมีความคิดต่อเนื่อง ต่อยอดส่งต่อมาเรื่อยๆจนถึงผู้ประกอบการตัวเล็กๆที่หาคำจัดความตนเองในแง่ของความยั่งยืนในธุรกิจต่อไปให้ได้

ซึ่งจะเริ่มจากสังคมที่ใกล้ตัวมากที่สุด รู้จักที่จะใช้และเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวแทนที่จะใช้แล้วทิ้งแล้วนำมารีไซเคิล ซึ่งจะเป็นปลายทางสุดท้ายมากกว่า แต่ถ้าเราเรียนรู้ว่าจะใช้อะไรให้เกิดประโยชน์มาที่สุดลดขยะมากที่สุด หรือสร้างคุณค่าได้มากที่สุด เป็นสิ่งที่สำคัญ 

SUSTAINABLE DESIGN ยั่งยืนได้จริงหรือแค่อิงกระแส ?