ชง 4 แนวทาง แก้ ‘ปาล์ม’ ราคาร่วง ฟังมุมมอง นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง

ชาวสวนปาล์มยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐ หลังต้องเผชิญกับปัญหาปุ๋ยแพงขึ้น 120 -130 % ทำต้นทุนการผลิตปาล์มสูงถึงกก.ละ 6 บาท

ชาวสวนปาล์มยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐ หลังต้องเผชิญกับปัญหาปุ๋ยแพงขึ้น 120 -130 % ทำต้นทุนการผลิตปาล์มสูงถึงกก.ละ 6 บาท ขณะ  ที่ราคาปาล์มตกต่ำสุดในรอบ 2 ปี เหลือกก.ละ 4.80-5.00 บาท โต้รมว.พาณิชย์ประกาศประกันราคาปาล์มที่กก.ละ 4 บาท ไม่คำนึงถึงปัจจัยการผลิต ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ รวมทั้งตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม เนื่องจากสต๊อกน้ำมันในประเทศสูงถึง 300,000 ตัน ไม่สอดคล้องกับปริมาณการใช้ และเรียกร้องปัดฝุ่นน้ำมันบี 10

ที่สำนักงานพรรคพลังประชารัฐ จ.ตรัง นายชัยวัฒน์ โภคาวัฒนา นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน ที่ปรึกษาสมาคมฯ และตัวแทนเกษตรกร เข้ายื่นหนังสือต่อนายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องไปถึงประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ซึ่งมีพล.อ.ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ จำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย

1. เร่งแก้ปัญหาปุ๋ยแพง หลังเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาปุ๋ยแพงขึ้น 120 -130 % ทำต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันพุ่งสูงถึงกก.ละ 6 บาท ขณะที่ราคาปาล์มตกต่ำสุดในรอบ 2 ปี เหลือกก.ละ 4.80 -5.00 บาท ไม่สอดคล้องกับราคาปุ๋ย

2. ให้ติดตามเรื่องราคาผลปาล์ม การออก พ.ร.บ.โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมัน โดยแนวโน้มราคายังลดลงต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดโลกและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมาเลเซีย ราคาปาล์มขณะนี้อยู่ที่กก.ละ 5.70 บาท

3.ขอให้เร่งตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ เนื่องจากขณะนี้สต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศสูงถึง 300,000 ตัน จากเดิมสต๊อกมีประมาณ 200,000 ตัน ไม่สอดคล้องการบริโภคภายในประเทศ

4.ขอให้ทบทวนโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันที่รมว.พาณิชย์ประกาศประกันราคาปาล์มน้ำมันที่กก.ละ 4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าทุนที่ขณะนี้พุ่งไปถึงกก.ละ 6 บาท เหตุปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาปุ๋ยแพง

5. ขอให้รัฐบาลเร่งปัดฝุ่นนำโครงการน้ำมันบี 10 มาใช้ เพื่อส่งเสริมการใช้ปาล์มน้ำมันภายในประเทศ

ทางด้านนายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ กล่าวว่า เกษตรกรยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพง ซึ่งขึ้นไปถึง 120 -130 % จากเดิมกระสอบละ 700-800 บาท ขึ้นไปถึง 1,700-1,800 บาท ทำให้ต้นทุนของปาล์มน้ำมันเพิ่มไปอยู่ กก.ละ 6 บาท รวมทั้งให้ช่วยดูแลเรื่องราคาปาล์มน้ำมัน โดยล่าสุดอยู่ที่ กก.ละ 4.80 บาทเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาปุ๋ยที่แพงขึ้น พร้อมกับเสนอให้ผลักดันนำน้ำมันปาล์มไปทำน้ำมันบี 10 อีกครั้ง หลังจากที่ยุติไปก่อนหน้า เนื่องจากช่วงนี้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำลงมาอย่างมากแล้ว รวมทั้งให้ช่วยตรวจสอบว่ามีการลักลอบนำน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาหรือไม่ โดยจะนำข้อเสนอปัญหานี้ไปยังประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาราคาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนเองเป็นกรรมการวิสามัญฯ อยู่ด้วย โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ช่วยหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันโดยด่วน

ทางด้าน นายชัยวัฒน์ โภคาวัฒนา นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง กล่าวว่า ที่มายื่นหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนผ่านทาง นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ ไปถึงคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันลดลงเรื่อยๆ จากที่เคยขยับขึ้นไปถึง กก.ละกว่า 10 บาท ได้ลดลงมาเหลือ 4 บาทกว่าเท่านั้น ทำให้เกษตรกรในไทยเดือดร้อนอย่างมาก เพราะค่าปุ๋ยได้ขยับราคาสูงขึ้นไป 120-130% แล้ว ซึ่งพืชปาล์มน้ำมัน ต้องใช้ปุ๋ยเป็นหลัก คิดเป็น 45-50% ของต้นทุน ทำเกษตรกรบางรายยอมไม่ใส่ปุ๋ยเลย หรือใส่ลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบไปในอีก 1-2 ปีข้างหน้า เพราะผลผลิตจะลดลง และเกษตรกรก็จะมีรายได้ลดลงตาม ขณะที่ราคาประกันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศออกมาล่าสุดโดยกำหนดไว้ที่ กก.ละ 4 บาทนั้น คงเป็นไปไม่ได้แล้ว เพราะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นหมดแล้ว ทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรง และค่าจัดการต่างๆ ฉะนั้น ราคาประกันจึงควรอยู่ที่ กก.ละ 6 บาท เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกอย่างเช่นนี้ และใน 2 เดือนข้างหน้าผลผลิตปาล์มน้ำมันก็จะยิ่งออกมาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีนี้ฝนตกชุกมาก ซึ่งหากรัฐบาลไม่เร่งเข้ามาดูแล ราคาปาล์มน้ำมันก็จะยิ่งตกลงไปเหลือไม่ถึง กก.ละ 4 บาท อย่างแน่นอน นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยกวดขันการลักลอบนำน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามา เพราะยังมีอยู่ สังเกตุได้จากสต๊อกน้ำมันปาล์มของไทยก็อยู่สูงผิดปกติ คือ ประมาณ 3 แสนตัน ทั้งที่ควรอยู่ที่ 2 แสนตัน ขณะที่ในต่างประเทศขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันอยู่ที่ กก.ละ 5.70 บาท หรือมีราคาสูงกว่าไทยถึง 1 บาท ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น รวมทั้งยังสนับสนุนให้ทำน้ำมันบี 10 มากขึ้น เพื่อช่วยลดสต๊อกน้ำมันปาล์มของไทย เพราะตอนนี้มีแค่น้ำมันบี 7 เท่านั้น