NT ลุยพัฒนา 5G ลดค่าใช้จ่ายภาคการผลิต!

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ ระบุ ได้ร่วมกับ จุงหวา เทเลคอม และเดอะ ไวท์สเปซ เปิดใช้งานเครือข่าย 5G Enterprise Private Network ที่โรงงานแห่งแรกของเดลต้า ประเทศไทย

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ ระบุ ได้ร่วมกับ จุงหวา เทเลคอม และเดอะ ไวท์สเปซ เปิดใช้งานเครือข่าย 5G Enterprise Private Network ที่โรงงานแห่งแรกของเดลต้า ประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยโครงการดังกล่าว มุ่งตอบสนองความต้องการ และให้บริการแก่กลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนขององค์กร

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์