ขยายเวลาชดเชย "น้ำมันเชื้อเพลิง" ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพอีก 2 ปี

ขยายเวลาชดเชย "น้ำมันเชื้อเพลิง" ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพอีก 2 ปี

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชดเชย "น้ำมันเชื้อเพลิง" ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 24 ก.ย. 2567

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ก.ย. 65 ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ "น้ำมันเชื้อเพลิง" ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี จนถึงวันที่ 24 ก.ย. 2567   

ทั้งนี้  เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินการตามแนวทางสนับสนุนการใช้น้ำมันจากพืชเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลและไบโอดีเซล โดยมีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

โดยการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ก.ย. 65 นี้  และตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562  กำหนดให้สามารถขยายระยะเวลาสำหรับโครงการที่มีการจ่ายเงินชดเชยแก่ "น้ำมันเชื้อเพลิง"​ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  โดยครั้งนี้จะเป็นการขยายระยะเวลาครั้งแรก   


“ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลงที่มีส่วนผสมชองเชื้อเพลิงชีวภาพจะครบกำหนดในวันที่ 24 ก.ย. 65 นี้ โดยกระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วยังคงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีก จูงใจให้เกิดการใช้พลังงานชีวภาพ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขยายพืชผลทางเกษตรจึงเสนอให้ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการในครั้งนี้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว