บขส.รับจ่ายค่าตั๋วผ่านคนละครึ่งเฟส 5 แบ่งเบาภาระค่าเดินทาง

บขส.รับจ่ายค่าตั๋วผ่านคนละครึ่งเฟส 5 แบ่งเบาภาระค่าเดินทาง

เริ่มแล้ว !! บขส.รับชำระค่าตั๋ว ผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 หวังแบ่งเบาภาระค่าเดินทาง และค่าครองชีพ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าเดินทาง และลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2565 โดยภาครัฐสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

นอกจากนี้ ได้มอบหมาย นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร บขส. เป็นผู้ประสานงาน และรับมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้รับชำระเงินในโครงการฯ จำนวน 137 เครื่อง จากตัวแทนธนาคารกรุงไทย และจะส่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปยังสถานีเดินรถของ บขส. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะชำระค่าโดยสารผ่านโครงการฯ  สามารถแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานขายตั๋ว ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ได้โดยตรง

ส่วนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิเดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส.ได้ ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. Call Center 1490 เรียก บขส.

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์

บขส.รับจ่ายค่าตั๋วผ่านคนละครึ่งเฟส 5 แบ่งเบาภาระค่าเดินทาง