‘สภาพัฒน์’ ชงครม.ใช้เงินกู้ฯ 1.8 หมื่นล้าน จ่ายค่ารักษาโควิดให้ ‘สปสช.’

‘สภาพัฒน์’ ชงครม.ใช้เงินกู้ฯ 1.8 หมื่นล้าน  จ่ายค่ารักษาโควิดให้ ‘สปสช.’

'สภาพัฒน์' เสนอ ครม.เคาะใช้เงินกู้ฯ 1.8 หมื่นล้านบาท จ่ายก้อนแรกให้ สปสช.ค่ารักษาโควิด ส่วนที่เหลือเตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้าอีกก้อน หากเงินกู้ฯไม่พอเตรียมขอใช้งบกลางฯโควิดปี 66

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท เปิดเผยว่า เตรียมจะเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ส.ค. 65 ให้อนุมัติ การใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมฯ จำนวน 18,000 ล้านบาท

สำหรับใช้รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ส่วนในการประชุม ครม.สัปดาห์ต่อไป และหลังจากนี้เสนอ ขอ ครม.อีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ในการประชุม ครม. ครั้งถัดในวันที่ (30 ส.ค.)

ทั้งนี้ปัจจุบันมีวงเงินกู้ฯคงเหลือทั้งสิ้น 44,180.03 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากเบิกใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทันทั้งสองก้อนรวมเป็นเงิน 3 หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินใน พ.ร.ก.กู้เงินฯเหลือยู่ประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท

 

ทั้งนี้หากมีวงเงินที่ สปสช.ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลเงินกู้เข้ามาอีก แล้วเงินกู้เหลือไม่เพียงพอ สศช.ก็จะอาจจะเสนอขอ ครม.ใช้งบกลางสำหรับการรักษาพยาบาลประชาชนสำหรับโรคโควิดปี 2566 ต่อไป