"บัตรคนจน" "คนละครึ่ง" ยืนหนึ่ง! สนง.สถิติแห่งชาติเผย คนไทยพอใจมากที่สุด

"บัตรคนจน" "คนละครึ่ง" ยืนหนึ่ง! สนง.สถิติแห่งชาติเผย คนไทยพอใจมากที่สุด

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" (บัตรคนจน) และ "คนละครึ่ง" ยืนหนึ่งในใจคนไทย! เมื่อ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ" เผยผลสำรวจว่าคนไทยพึงพอใจ 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจากรัฐบาลมากที่สุด

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลสำรวจของ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 ระบุว่า ประชาชนคนไทยมีความพึงพอใจกับ 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์มากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน (97.6%) และโครงการคนละครึ่ง (96.5%)

โดยผลสำรวจครั้งนี้ เป็นการสำรวจเกี่ยวกับความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ผลสำรวจสะท้อนความพึงพอใจของคนไทยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้านมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

  • อันดับ 1 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 97.6%
  • อันดับ 2 โครงการคนละครึ่ง 96.5%
  • อันดับ 3 โครงการ ม.33 เรารักกัน 74.8%
  • อันดับ 4 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 38.3%
  • อันดับ 5 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 31.1%

นอกจากนี้ ยังมีผลสำรวจเกี่ายวกับ "แนวทางและมาตรการป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)" ของภาครัฐ ที่คนไทยรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • อันดับ 1  ฉีดวัคซีนเข็มแรก 81.4%
  • อันดับ 2  ปฏิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุข 80.3%
  • อันดับ 3  ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น 61.7%
  • อันดับ 4  ปิดสถานบริการ/ร้านค้าที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 40%
  • อันดับ 5  แจก ATK ให้ทุกครัวเรือน 38%

 

ขณะเดียวกัน “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ เช่น

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

2. ควรมีการสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร เช่น การทำฝนเทียม ขุดลอกหนอง บึง สระเก็บน้ำ และอุโมงค์ผันน้ำ

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้รู้ถึงวิธีการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า

4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

------------------------------------------

อ้างอิง : thaigov