หุ้น AQUA เผยไตรมาส 2/65 กำไรสุทธิแตะ 526 ล้านบาท

หุ้น AQUA เผยไตรมาส 2/65 กำไรสุทธิแตะ 526 ล้านบาท

"อควา" ไตรมาส 2/2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 526.88 ล้านบาท มีแนวโน้มเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากการกระจายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจส่วนอื่นๆ

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA รายงานงบการเงินประจำ Q2/2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในงวดสามเดือนไตรมาส 2/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 526.88 ล้านบาท มีแนวโน้มเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากการกระจายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจส่วนอื่นๆ

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA เผยว่า “งบการเงินของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ดีตามที่ได้คาดการณ์ไว้ เรามีรายได้ที่มั่นคงจากธุรกิจ Warehouse และธุรกิจพลังงานที่บริษัท ลงทุนไว้ ปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจของบริษัท มีความชัดเจนมากขึ้น และ AQUA ปรับกลยุทธ์การลงทุนสู่ธุรกิจที่เป็น Mega Trend ของโลกคือ ธุรกิจ Fintech, Logistic และ Healthcare อย่างเต็มตัว”

 

ธุรกิจ Fintech ถือเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขั้นแรก AQUA ได้ลงทุนในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จํากัด (Peer for All) ซึ่งจัดตั้ง และลงทุนร่วมกับบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ในสัดส่วน 60% และ 40% ตามลำดับ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการ และรับรู้รายได้ภายในปี 2566

และเพื่อต่อยอดด้าน Fintech บริษัทกำลังศึกษาเรื่องการทำ Virtual bank หรือ Digital bank แบบไม่มีสาขา ซึ่งจะเป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคต เพราะมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในวงกว้าง ซึ่งมีต้นทุนต่ำ ด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตไปอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งในอนาคตบริษัท เตรียมจะยื่นขอใบอนุญาต (License) จากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเปิด Virtual Bank หรือ Digital bank เพื่อให้บริการต่อไป

ด้านบอร์ด AQUA อนุมัติให้เข้าลงทุนธุรกิจ Logistic โดยได้ลงทุนใน บริษัท Thai Parcel ในสัดส่วน 34.67% ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ (Odd size/Oversize) ภายในประเทศทั้งในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) รูปแบบธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และรูปแบบบุคคลถึงบุคคล (C2C) โดยมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีจุดรับอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจดั้งเดิมคือ การให้บริการ Warehouse ได้

และล่าสุด AQUA ได้ประกาศเข้าร่วมทุนมูลค่ากว่า 2,448 ล้านบาท ในธุรกิจ Health care กับทาง บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด หรือ THR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เพื่อเปิดเป็น Rehab Center ขึ้น ในชื่อว่า ’The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center’ ภายใต้ บจก.มันตรา แอสเซ็ท (MANTRA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงของ AQUA เป็นการนำ Asset ที่บริษัท มีอยู่กลับมาพัฒนา และจับมือกับพันธมิตรใหม่ เปิดศูนย์บำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการร่วมทุน และการให้บริการดังกล่าว

นายชัยพิพัฒน์ กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบัน AQUA มีกระแสเงินสดที่ดี และเราเตรียมเงินลงทุนไว้หลักพันล้าน เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ มาเสริมความแข็งแกร่งด้านการดำเนินงาน และผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อไป”

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือ Tris Rating  ได้ทบทวนผลอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทประจำปี 2565 โดยทำการวิเคราะห์และประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท (มีค่า EBITDA ราว 300-400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังไม่รวมคำนวณถึงธุรกิจ MEGA TREND ที่ทางบริษัทเพิ่งเข้าลงทุนไปใหม่) รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เชื่อถือได้แล้ว กำหนดให้อันดับเครดิตองค์กรของบริษัท คงเดิมที่ระดับ "BBB-" (Triple B Minus) ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตได้กำหนดที่ระดับ "Stable" หรือ "คงที่" การประเมินดังกล่าวสะท้อนถึงความมั่นคงที่เหมาะสมต่อการลงทุน (Investment grade) ของบริษัท AQUA

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์