โซนนิ่งเปิดผับถึงตี4 รับมือ “โลกป่วน”

โซนนิ่งเปิดผับถึงตี4  รับมือ “โลกป่วน”

ขยายTourist Visa และVisa on Arrival : VoA) เป็นสูงสุดไม่เกิน 45 วันเพื่อดึงนักท่องเที่ยวอยู่ในไทยนานขึ้นอีก 5 วัน รวมทั้งเสนอให้ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. เฉพาะบางพื้นที่ (โซนนิ่ง)

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐ-จีน ที่เกิดขึ้นขณะนี้ส่งผลต่อระดับราคาพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมัน และราคาน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นสูงได้ หากมีการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งกรณีการปิดล้อมน่านน้ำไต้หวัน ยังส่งผลกระทบการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์การส่งออกสินค้าไทยซึ่ง ปี2564 มูลค่าอยู่ที่ 4,673 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ หากมีปัญหานำเข้าแผงวงจรไฟฟ้าซึ่งมี สัดส่วนปีละ 30.5% มูลค่า 4,616 ล้านดอลลาร์และความเป็นอยู่แรงงานไทยกว่า 4 หมื่น สุดท้ายอาจทำให้นักท่องเที่ยวจากไต้หวันลดลง ซึ่ง 6 เดือนแรกปี 2565 อยู่ที่ 8,060 คน คิดเป็น 0.4% ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดและมีแนวโน้มสูงขึ้น

สศช.เสนอด้วยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยและรายได้เพิ่มขึ้น จึงควรมีมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่องโดย การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง การพิจารณามาตรการสินเชื่อและมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ ให้ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวสามารถกลับมาประกอบธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเสนอให้

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ขยายTourist Visa และVisa on Arrival : VoA เป็นสูงสุดไม่เกิน 45 วันตั้งแต่วันอนุมัติถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 ในวันที่ 19 ส.ค. เพื่อดึงนักท่องเที่ยวอยู่ในไทยนานขึ้นอีก 5 วัน ใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 4,000-5,000 บาทต่อคน รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในอนาคต

รวมทั้งเสนอให้ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. เฉพาะบางพื้นที่ (โซนนิ่ง) ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากในเมืองท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา กระบี่ ภูเก็ต หัวหิน สมุย และเชียงใหม่ ให้มีผลตั้งแต่เดือนต.ค. 2565 ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะบางประเทศจะเริ่มทานมื้อค่ำประมาณ 21.00-22.00 น. และท่องเที่ยวประมาณ 24.00 น. เป็นต้นไป เชื่อว่าจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มหากนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาการใช้จ่ายนานขึ้น โดยมีการประเมินผลดีว่าดีต่อเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังฟื้นฟูอยู่ในขณะนี้อย่างไร เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศเดินหน้าควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับ “โควิด” ได้อย่างปลอดภัย