"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 74 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,925 ราย เสียชีวิตอีก 1

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 74 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,925 ราย เสียชีวิตอีก 1

"โควิดวันนี้" 16 ส.ค. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 74 ราย - ไม่รวม ATK อีก 1,925 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 417 ราย

"โควิดวันนี้" 16 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 74 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,925 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 417 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 74 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 1,925 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 417 ราย

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 1 ราย (16 สิงหาคม 2565)

 

รายที่ 1

 

  • เพศชาย อายุ 75 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง หัวใจ
  • ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 14 สิงหาคม 2565

 

ผู้เสียชีวิต เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้รับวัคซีน

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 74 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,925 ราย เสียชีวิตอีก 1

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 74 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,925 ราย เสียชีวิตอีก 1

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี