ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.308 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.111 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 35.308 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.111 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (11 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.308 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (10 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 35.419 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.111 บาท/ดอลลาร์)